Makale Tarihi: 15.02.2019
Görüntülenme: 1722

ECZACI KAMUOYUNA

ECZACI KAMUOYUNA

SAĞLIK VE GÜVENLİK ENDİŞESİ TAŞIYORUZ!

14.02.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar değişikliği ile ilaç fiyatlarında bir güncelleme gerçekleştirilmiştir. Birliğimiz bu konu ile ilgili bu sabah bir basın açıklaması yapmış ve görüşlerini kamuoyu ile paylaşmıştır.

Bugün sabahtan itibaren Birliğimize gelen bildirimler, bir süredir devam eden ilaç yokluğunun bu karar değişikliği ile çok ciddi bir seviyeye ulaştığını göstermektedir. Meslektaşlarımız, depolardan ilaç temin etmekte ciddi güçlükler çekmektedir. Özellikle gündüz mesailerimizin sonuna gelirken, nöbet sırasında ilaç arayan hastalarımızın ilaca erişememesi ve eczacılarımızın hasta ile karşı karşıya gelmeleri konusunda büyük endişe taşımaktayız.

Birliğimiz, bu endişelerimiz, olası toplum sağlığı riskleri ve çözüm arayışlarımız konusunda ilgili Kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmuştur. Düzenlemelerin hayata geçirilmesi sürecinde; toplum sağlığının, hasta güvenliğinin, ilaca erişim hakkının ve nitelikli ilaç hizmeti sunumunun korunması ve geliştirilmesinin merkezde tutulması zaruridir. Şu aşamada sıkıntılarımızın sona ermesinin tek koşulu, ilaç firmalarının ve dağıtım kanallarının ellerinde bulunan ilaçları stokçuluk, karaborsacılık gibi yöntemlere başvurmadan, serbest bırakması; eczanelere, dolayısıyla hastalarımıza ulaştırmasının önünde bir engel yaratmamalarıdır.

Güncellenen ilaç fiyatlarının geçerli olacağı 19 Şubat 2019 tarihine kadar, eczacıya ve / veya hastaya yönelik ilaca erişim noktasındaki tüm sorunların kaynağı bellidir. Türk Eczacıları Birliği olarak, bu kaynakların tespiti noktasında var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumunun da bu konuda bize destek vereceğine ve Kurumlarımızın bu geceden başlayarak ilaç dağıtım kanallarının ilaç stoklamasının engellenmesi için harekete geçeceğine inanıyoruz. Bu aşamada her türlü işbirliğine de açığız.

Bu noktada;

  • Telefon ile yapılan siparişlere olumlu yanıt alınamaması durumunda, ilgili deponun internet sitesi, e-mail, fax vb kanallar aracılığı ile “ispat edilebilir” şekilde siparişler verilmesi,
  • Bu siparişlerin dikkate alınmaması durumunda; İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte veya mahkeme kanalıyla ilgili depolarda inceleme/denetim/delil tespiti yapılması hususunda girişimde bulunulması,
  • Konu hakkında deponun ilgili bölge müdürlüğü hakkında genel müdürlüğüne bilgi verilmesi ve yazılı cevap talep edilmesi,

Birliğimiz ve Eczacı Odalarımız tarafından yürütülen çalışmaların sonuca ulaştırılması açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu süreçte topluma en yakın sağlık danışmanı olan biz eczacıların halkımızın ilaca erişimini kolaylaştırabilmek adına elinden gelen tüm çabayı her zaman gösterdiğini biliyor, aynı hassasiyeti ilgili diğer tüm tarafların da göstermesini bekliyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ