Makale Tarihi: 1.04.2023
Görüntülenme: 235

KAMUDAKİ MESLEKTAŞLARIMIZIN HAK KAYBINA UĞRAMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

KAMUDAKİ MESLEKTAŞLARIMIZIN HAK KAYBINA UĞRAMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ


Kamuda çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan hekim, diş hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimlerinin maaşlarında düzenleme öngören, ancak meslektaşlarımızı kapsama dâhil etmeyen kanun teklifi, Türk Eczacıları Birliğinin bütün girişimlerine ve itirazlarına karşın TBMM Genel Kurulundan geçerek yasalaşmıştır.


Türk Eczacıları Birliği, kamuda görev yapan eczacılarımızın uğradıkları hak kayıplarının giderilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi için; Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu başta olmak üzere ilgili kamu otoriteleriyle çok sayıda görüşmeler yapmış, meslektaşlarımızın taleplerini yazılı ve sözlü olarak ayrıntılı biçimde aktarmıştır.


Birliğimiz, geçen yıl kamuda görev yapan sağlık çalışanlarının alacakları ek ödemelerin usul ve esaslarını belirleyen ve kamudaki meslektaşlarımızı yok sayan “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği”nin iptali için de Danıştay'a Ağustos 2022 tarihinde iptal davası açmıştır.


Türk Eczacıları Birliği dün Meclis'ten geçen bu son düzenlemedeki eczacılara yönelik haksızlıkların giderilmesi için yapılacak her türlü hukuki girişime öncülük edecektir.


Hukuki müracaatlar, açılacak davalar ve akabinde Anayasa Mahkemesine yapılacak bireysel başvurular için Birliğimiz hukukçuları tarafından gerekli tüm destek verilecek; süreç yine Birliğimiz tarafından takip edilecektir.


Sağlık ve tedavi hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan kamu eczacılarımız, beş yıllık eğitim alan, görev ve sorumlulukları nedeniyle stratejik personel statüsü taşıyan sağlık sisteminin görülmek istenmeyen kahramanlarıdır.


Kasım ayında yaptığımız Büyük Eczacı Mitingimizde “Kamu Eczacılarının Hak Kayıplarına Dur” diyeceğimizi 20 bini aşkın meslektaşımızla haykırmıştık. Türk Eczacıları Birliği olarak aynı güç ve sorumlulukla kamudaki meslektaşlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağımızı ve hak kayıplarına izin vermeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ