Makale Tarihi: 13.06.2016
Görüntülenme: 2061

01 Temmuz 2016 Tarihinden İtibaren Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'nden Hizmet Alım Zorunluluğu Hakkında

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu kanuna bağlı yönetmelikler ve tebliğler kapsamında bulunan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin düzenlenmesi hakkında duyuru gereği 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sonrası alınacak e-sertifika ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendisinin yürütmesi VEYA Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ile çalışma zorunluluğu söz konusudur.

Odamız ile protokol imzalamış olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'nden Hizmet alımını tercih eden eczanelerimizin 15 Haziran 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Oda sekretaryalarına (Antalya Eczacı Odası Perge Bulvarı Merkez bürosu - Manavgat ve Alanya Oda Temsilcilikleri) aşağıdaki işlemleri tamamlayarak BİLGİ VERMELERİ GEREKMEKTEDİR!

Eczacılarımızın hazırlayacağı belge ve yapacağı işlemler sırası ile aşağıda listelendiği gibi olacaktır:

1) Odamız ile anlaşmalı OSGB yi tercih edecek olan eczanelerimizin İş Güvenliği Uzmanı atanması işlemi için 15 Haziran 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, eczane başına personel sayısı göz önünde bulundurulmaksızın YILLIK KDV DAHİL 75 TL ödemeleri gerekmektedir.

Ödemeler Odamız sekretaryalarına nakit olarak yapılabileceği gibi aşağıda belirtilen odamız hesabına da yatırılabilecektir. (Bankaya yapılan ödemelerde Eczacı ismi, eczane ismi ve ilçesi dekont üzerinde mutlaka belirtilmelidir.)

Antalya Eczacı Odası
İş Bank Dokuma Şubesi IBAN
TR46 0006 4000 0016 2140 0853 95

2) İş Güvenliği Uzmanı Hizmetini OSGB den alan eczanelerimiz İşyerlerince tutulması zorunlu olan “Tespit Öneri Defteri”ni oda sekretaryalarından ÜCRETSİZ olarak temin edebilecektir. Bu defterler merkezde ve ilçelerimizde, gerekli alanları eczacılarımızca doldurulup imzalanmak üzere elden teslim edilecek ve kurumdan (İŞKUR) onayı yapılmak üzere geri toplanacaktır.

3) Anlaşmalı OSGB tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KÂTİP sistemi üzerine atama işlemi yapılan eczacılarımızın e-Devlet kapısı üzerinden (e-Devlet Şifresi, Mobil İmza, Elektronik İmza, T.C. Kimlik Kartı seçeneklerinden herhangi birisiyle giriş yaparak) atama işlemine ONAY vermeleri gerekmektedir. Sisteme girişler sadece e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir. e-Devlet üzerinden kayıt ve giriş için tıklayınız.

Yapılan tüm bu işlemlerin sonucunda verilecek hizmet içeriği şöyle olacaktır:

"Eczane Personeli Eğitimleri ve Sertifikasyonu" (Antalya merkez ve bütün ilçelerde görev yapan eczane personellerini kapsayacak şekilde mevzuata göre çalışan başına 8 saat olarak),

“Acil Durum Eylem Planı”nın hazırlanması,

“Yıllık Değerlendirme Raporu” nun hazırlanması (takvim yılı sonunda),

“Risk Değerlendirme Raporu” nun hazırlanması,

“İş Güvenliği Uzmanının tüm çalışanları kapsayacak şekilde eczane başına atanmasının İSG-KÂTİP sistemi üzerinden yapılması”,

“Yıllık Eğitim Planı” ve “Çalışma Planı” hazırlanması,

“Çalışan Temsilcisi ve “Destek elemanı” için atama yazılarının hazırlanması,

İşlemlerinin tamamı anlaşma sağlanan Ortak Sağlık Güvenlik Birliğince tamamlanıp hazırlanan dokümanlar dosya halinde eczanelerimize teslim edilecektir.

Not 1: Anadolu Üniversitesi “e-Sertifika” Programına Katılarak bireysel olarak sertifika alıp İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetini ferdi olarak karşılayan meslektaşlarımız talep ettikleri takdirde işyerlerinde bulundurulması zorunlu olan İş-Kur'dan onaylı “Tespit Öneri Defteri”ni 25 TL karşılığında Odamız sekretaryalarından temin edilebilecektir.


Not 2: 6331 sayılı kanunun 15. maddesinde belirtilen sağlık raporları 10 dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için “Kamu Hizmet Sunucuları veya Aile Hekimlerinden alınabilir” hükmü gereğince ilgili birimlerden alınabilmektedir. Söz konusu Sağlık raporlarının Aile Hekimlerinden veya Kamu hastanelerinden alamayan/almayan eczanelerimizin yine anlaşmalı olduğumuz OSGB tarafından “İşyeri Hekimi” HİZMET alımı ve İSG-KÂTİP sistemi üzerine atama işlemi yapılması, ayrıca eczane başına personel sayısı göz önünde bulundurulmaksızın KDV DAHİL 75 TL bedel ile sağlanabilecektir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda toplu olarak OSGB anlaşmasının yapılması ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamlanması ile eczanelerimizde 6331 Sayılı Kanunun öngördüğü tüm yükümlülükler yerine getirilmiş olacaktır.