Makale Tarihi: 15.06.2013
Görüntülenme: 921

04.05.2013 TARİHİNDE YAYIMLANAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDA BAZI İLAÇLARDA YAPILAN RAPOR DÜZENLEMELERİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na yazılan 17.05.2013 tarih ve 5203 sayılı yazı ile,

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 04.05.2013 tarih 28637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği'nin bazı hükümleri hakkında Bölge Eczacı Odalarımıza ve Birliğimize ulaşan başvurular doğrultusunda, aşağıda belirtilen SUT hükümlerine açıklık getirilmesine ihtiyaç duyulduğu,