Makale Tarihi: 10.08.2015
Görüntülenme: 1174

07.02.2015 TARİHLİ RG'DE YAYIMLANAN ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN İPTALİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimiz tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Kurumuna açılan dava ile, 07.02.2015 tarih ve 29260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenmiş olup, T.C Danıştay 15.Dairesi’nin 2015/2926 Karar Nolu yazısı ile ilgili Yönetmeliğin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirilmektedir.