Makale Tarihi: 27.12.2013
Görüntülenme: 1099

1 OCAK 2014 İTİBARİYLE BAŞLAYACAK OLAN FATURA, PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, GİDER PUSULASI GİBİ BELGELERDE TACİRE İLİŞKİN BİLGİLERİN GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

1 Ocak 2014 itibariyle fatura, perakende satış fişi, gider pusulası gibi belgelerde tacire ilişkin bilgilerin gösterilmesi zorunluluğu başlayacaktır.

6102  Sayılı  Türk  Ticaret  Kanunu'nun  01  Ocak  2014  tarihinde  yürürlüğe  girecek  olan  ilgili maddesinde, tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarasının, ticaret unvanının, işletmesinin merkezinin gösterileceği hüküm altına alınmıştır.