Makale Tarihi: 12.08.2013
Görüntülenme: 1122

2013 YILI AĞUSTOS DÖNEMİ FATURA TESLİM SÜRESİNİN 21 AĞUSTOS'A UZATILMASI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize eczacı odalarımızdan gelen talepler üzerine Birliğimiz tarafından T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na gönderilen 30.07.2013 tarihli ve 6019 sayılı yazımız ile,