Makale Tarihi: 12.08.2015
Görüntülenme: 1255

2014 YILI EK-5 SATIŞ HASILATI FORMLARININ SGK'NA TESLİMİ HAKKINDA

Meslektaşlarımızın dikkatine,

Türk Eczacıları Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna 01.04.2015 Tarihine kadar beyan edilen 2014 yılı KDV hariç satış hasılatlarının kontrolü amacıyla Protokolün Ek-5 numaralı ekinde örneği yer alan formun bağlı bulunulan vergi dairesinden onaylatılmış şekilde odamız tarafından toplu halde SGK'na teslim edilmek üzere;

Antalya Merkezinde Oda Sekretaryalarına,

İlçelerde Temsilciliklere,

14.08.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir.

 

Eczacı Bilgi Formu (Ek-5) için tıklayınız.

 

NOT: EK-5 HASILAT FORMUNUN SADECE VERGİ DAİRESİNDEN ONAYLI VE ISLAK İMZALI ASLI KABUL EDİLECEKTİR.  (Mail ve fax yoluyla iletilen fotokopiler kabul edilmeyecektir.)

 

TEB Yazısı için Tıklayınız.