Makale Tarihi: 24.01.2014
Görüntülenme: 1072

2014 YILI MESUL MÜDÜR MAAŞLARI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA
 
Türk Eczacıları Birliği 31.Olağan Büyük Kongresinde, 6643 Sayılı Yasanın 4'üncü maddesinin (b-f) bentleri temel alınarak 6197, 984, 1262, 3977 ve benzeri kanunlarda geçen eczacı sorumlu müdürlerin asgari ücretlerinin belirlenmesi için Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'ne yetki verilmiştir.
 
Türk Eczacıları Birliği 39.Dönem Merkez Heyeti'nin 2 Ocak 2014 tarihli toplantısında, ilgili yasalara göre sorumlu müdürlük görevini yürütecek eczacıların asgari ücreti 2014 yılı için aylık net 2500 (ikibinbeşyüz) TL olarak belirlenmiştir.
 
Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.
 
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter