Makale Tarihi: 6.05.2016
Görüntülenme: 1515

2016 Adalet Bakanlığı Sözleşme Yenileme Sürelerinin Uzatılması Hk

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Birliğimiz ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan "Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" ün 7.15. "Sözleşmeler her yıl Nisan ayının sonuna kadar imzalanarak Kuruma teslim edilecektir. Bu tarihe kadar sözleşme yapılmaması halinde eczacının mevcut sözleşmesi fes edilmiş sayılır"şeklindeki maddeye istinaden sözleşmelerin 29.04.2016 günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmekte idi. Odalarımızdan Birliğimize gelen bildirimler ile sözleşmesini teslim edemeyen eczacıların olduğu iletilmiştir. 28.04.2016/2347 sayılı yazımız ile sözleşme yenileme sürelerinin uzatılması yönündeki talebimiz Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne iletilmiş ve Kurumun 06.05.2016 tarih ve 95895915-030.03-E.2068/58171 sayılı yazısı ile talebimizin uygun bulunduğu Birliğimize bildirilmiştir.

Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı sözleşme yenileme süreleri 31.05.2016 Salı günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulması hususunda gereğini saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter