Makale Tarihi: 21.04.2016
Görüntülenme: 1970

2016 Yılı SGK Sözleşmeleri Temsilciğimize Gelmiştir

05.04.2016 Tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Alım Protokolü gereği Kurum ile sözleşme yenileyecek Meslektaşlarımızın kullanacağı 2016 Yılı SGK sözleşme formları temsilciliğimize gelmiştir.

Temsilciliğimiz aracılığı ile sözleşme yenileyecek meslektaşlarımızın 25 Nisan 2016 mesai bitimine kadar Temsilciliğimize aşağıdaki evraklarla beraber müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sözleşme Yenilemek İçin Gerekli Evraklar:

- Sözleşme yenilemek için dilekçe, (Ek-1)

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

- Bağlı olduğunuz vergi dairesinden onaylı 2015 yılı KDV hariç satış hasılatını gösteren Hasılat Formu ( Ek-5 Bilgi Formu) ( Ek-2)

- Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi, (Odamız tarafından hazırlanacaktır.)

- Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde verilmesi gereken dilekçe, (Ek-3)

- Adres değişikliği olması halinde ruhsat fotokopisi

2015 YILI HASILAT BİLGİSİ

ALACAĞI TİP SÖZLEŞME FORMU

UYGULANACAK FİYAT SÖZLEŞME FORMU İÇİN TL

0-200.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

115 TL

200.001-400.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

172 TL

400.001-700.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

287 TL

700.001-900.000

2.KADEME (%0,75 ISKONTO)

402 TL

900.001-1.200.000

3.KADEME (%2,20 ISKONTO)

517 TL

1.200.001-1.500.000

3.KADEME (%2,20 ISKONTO)

575 TL

1.500.001 ve üzeri

4.KADEME (%2,75 ISKONTO)

575 TL

**Sözleşme üzerindeki tarih kısmına "01.04.2016" yazılacaktır.

**İhtiyati tedbir kararı ile sözleşme yenileyecek meslektaşlarımızın mahkeme kararı ile birlikte Perge Merkez Şubemize müracaat etmeleri gerekmektedir.

**Meslektaşlarımızın sözleşme yenileme işlemi için "1807.... ile başlayan SGK sicil numaralarını sözleşmenin 4 nüshasının sağ üst köşesine yazmaları ve sözleşmelerini güncel adres bilgilerine göre (Belediye'nin, eczanelerin bulunduğu cadde veya sokak isimlerinde ya da kapı numaralarında değişiklik yaptığı durumlar v.b) düzenlemeleri gerekmektedir.

25 NİSAN 2016 PAZARTESİ MESAİ BİTİMİNE KADAR TEMSİLCİLİĞİMİZ ARACILIĞI İLE SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMİNİ YAPAMAYAN MESLEKTAŞLARIMIZN YAPACAĞI İŞLEMLER:

02 Mayıs 2016 tarihi mesai bitimine kadar sözleşmelerini Odamızdan edindikten sonra SGK Antalya İl Müdürlüğü'ne bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sözleşme Yenileme Dilekçesi için tıklayınız.(Ek-1)

Ek-5 Bilgi Formu İçin tıklayınız.(Ek-2)

Örnekleme İstenmemesi Halinde Verilecek Dilekçe için tıklayınız.(Ek-3)