Makale Tarihi: 7.05.2018
Görüntülenme: 2989

2018 Yılı SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme Sözleşmeleri Hakkında

2018 Yılı SGK İlaç Alım ve Tıbbi Malzeme sözleşmeleri Temsilciliğimize ulaşmış olup, sekreteryamızca dağıtımına başlanmıştır.

SGK İlaç Alım ve Tıbbi Malzeme sözleşmeleri eczacı tarafından bizzat doldurulduktan sonra Temsilciliğimiz sekreteryasına teslim edilecektir.

10 Mayıs 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Temsilciliğimize iletilen sözleşmeler tarafımızdan kuruma topluca teslim edilecektir.

SGK İlaç Alım ve Tıbbi Malzeme sözleşmeleri için eczacılarımızın kaşe, adli sicil kaydı ve diploma numaraları ile odaya gelmeleri gerekmektedir.

SGK sözleşmesi yenilemek için gerekli evraklar:

1) Sözleşme yenilemek için dilekçe, (Dilekçe için tıklayınız.)
2) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,
3) Vergi dairesinden onaylı 2017 yılı hasılatını gösterir ek-5 bilgi formu.(Ek-5 bilgi formu için tıklayınız.)
4) Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi, (Odamız tarafından hazırlanacaktır.)
5) Örnekleme yöntemini kabul etmeyen meslektaşlarımız için “Örnekleme yöntemini kabul etmiyorum” dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız.)
6) Adli sicil kaydı (e-devlet'ten alınabilir.)
7) Adres değişikliği olması halinde ruhsat fotokopisi

MEDİKAL malzeme sözleşmesinin yenilenmesi için:

Medikal malzeme sözleşmesinin orta sayfasında yer alan Mesul Müdür başlıklı form ile Ek-6/1, Ek-6/2 ve Ek-6/3 formlarının eksiksiz doldurulması yeterli olacaktır.

AÇIKLAMALAR:

**SGK Sözleşmesi üzerindeki tarih kısmına "01.04.2018" yazılacaktır.

**Tıbbi Malzeme Sözleşmesi üzerindeki tarih kısmına ise "01.04.2018" yazılacaktır.

**Meslektaşlarımızın "1807.... ile başlayan SGK sicil numaralarını sözleşmenin 4 nüshasının sağ üst köşesine yazmaları ve sözleşmelerini güncel adres bilgilerine göre (Belediye'nin, eczanelerin bulunduğu cadde veya sokak isimlerinde ya da kapı numaralarında değişiklik yaptığı durumlar v.b) düzenlemeleri gerekmektedir.
**Sözleşmelerin her nüshasına “Protokol Hükümlerini Okudum ve Kabul Ettim” ibaresi el yazısı ile yazılıp, imzalanmalıdır.
**İhtiyati tedbir kararı ile sözleşme yenileyecek meslektaşlarımızın mahkeme kararı ile birlikte Perge Merkez Şubemize müracaat etmeleri gerekmektedir.

2017 YILI HASILAT BİLGİSİ

ALACAĞI TİP SÖZLEŞME FORMU

UYGULANACAK BİRİM FİYAT SÖZLEŞME FORMU İÇİN TL

0-230.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

150 TL

230.001-460.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

250 TL

460.001-805.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

350 TL

805.001-1.035.000

2.KADEME (%0,75 ISKONTO)

450 TL

1.035.001-1.380.000

3.KADEME (%2,20 ISKONTO)

500 TL

1.380.001-1.725.000

3.KADEME (%2,20 ISKONTO)

550 TL

1.725.001 ve üzeri

4.KADEME (%2,75 ISKONTO)

550 TL

SGK ile ilk kez sözleşme yapacak eczaneler için gerekli evraklar:
1) Kimlik Fotokopisi
2) Ruhsat Fotokopisi
3) Diploma numarası,
4) Eczane kaşesi,
5) Noter onaylı imza sirküsü fotokopisi
6) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,
7) Eczacının kurumla sözleşme yapmak istediğine dair dilekçesi,
8) Örnekleme yöntemini kabul etmeyen meslektaşlarımızın “Örnekleme yöntemini kabul etmiyorum” dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız.)
9) Adli sicil belgesi (e-devlet'ten alınabilir),
10) Vergi dairesinden onaylı 2017 yılı hasılatını gösterir ek-5 bilgi formu.(Ek-5 bilgi formu için tıklayınız.)
11) İlk kez sözleşme yapacak eczacılarımız protokolü teslim aldıktan sonra Antalya SGK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü'ne gerekli belgelerle birlikte bizzat kendisi teslim edecektir.

MEDİKAL Malzeme Sözleşmesini ilk kez yapacak eczaneler için gerekli evraklar:

1) Sözleşme başvuru formu Ek-6/2,
2) Eczane Taahhütnamesi Ek-6/3
3) Eczane kaşesi,
4) Ruhsat fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
5) Adli sicil kaydı (e-devlet'ten alınabilir),
6) Noter onaylı imza sirküsü fotokopisi.
7) İlk kez sözleşme yapacak eczacılarımız protokolü teslim aldıktan sonra Antalya SGK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü'ne gerekli belgelerle birlikte bizzat kendisi teslim edecektir.

NOT:Odamız aracılığı ile sözleşme yenileme işlemini yapamayan meslektaşlarımızın (sözleşmelerini odamızdan temin ettikten sonra) 15 Mayıs 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Antalya SGK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü'ne bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.