Makale Tarihi: 28.09.2019
Görüntülenme: 1064

2019 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 8. maddesi gereği Antalya Eczacı Odası Seçimli Olağan Genel Kurulu belirtilen takvim dahilinde aşağıdaki gündemle gerçekleşecektir.

Meslektaşlarımızın Genel Kurula katılımını önemle rica ederim.

Ecz. Mehmet ERTEKİN

Antalya Eczacı Odası Başkanı

SEÇİM TAKVİMİ

ÇOĞUNLUKLU GENEL KURUL

Tarih : 27 Eylül 2019 Cuma

Saat : 11.00

Yer : Antalya Eczacı Odası Meltem Hizmet Binası Ahmet Keleşoğlu Konferans Salonu

ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURUL

Tarih : 28 Eylül 2019 Cumartesi

Saat : 11.00

Yer : Antalya Eczacı Odası Meltem Hizmet Binası Ahmet Keleşoğlu Konferans Salonu

SEÇİM

Tarih : 29 Eylül 2019 Pazar

Saat : 09.00 - 17.00

Yer : Antalya Eczacı Odası Meltem Hizmet Binası ve Antalya Tabip Odası Toplantı Salonu

GÜNDEM

1- Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2- Divan seçimi
3- Açılış konuşmaları
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Mali Raporun okunması
5- Kamu İktisadi Teşekkülü Faaliyet Raporu ve Mali Raporunun okunması

6- Denetleme Kurulu Raporunun okunması
7- Raporlar hakkında görüşler
8- Yönetim Kurulu Faaliyet, Kamu İktisadi Teşekkülü Faaliyet, Yönetim Kurulu Mali , Kamu İktisadi Teşekkülü Mali Raporlarının ayrı ayrı ibrası
9- 2019-2020 Yılı Oda ve Kamu İktisadi Teşekkülü tahmini bütçenin sunumu ve onaylanması

10-Dilek ve Öneriler

11- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı,Büyük Kongre Delegeleri Asil ve Yedek üyeliklerine adayların belirlenmesi.
12 -Kapanış

NOT : 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu'nun 8.Maddesi gereği ;oda umumi heyetinin her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılımları ve seçimli toplantılarda oy kullanmaları zorunludur.Geçerli bir mazereti olmaksızın umumi heyet toplantılarına katılmayanlar ve seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.