Makale Tarihi: 11.09.2020
Görüntülenme: 844

2020 Yılı Seçimsiz Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 8. maddesi gereği, Antalya Eczacı Odası Seçimsiz Olağan Mali Genel Kurulu belirtilen takvim dahilinde aşağıdaki gündemle koronavirüs önlemleri kapsamında ‘T.C. Sağlık Bakanlığı Çalışma Rehberi' ne uyumlu olarak gerçekleşecektir.

Olağan Mali Genel Kurul Toplantısına meslektaşlarımızın katılımını önemle rica ederim.

Ecz. Mehmet ERTEKİN

Antalya Eczacı Odası Başkanı

ÇOĞUNLUKLU GENEL KURUL

Tarih :11 Eylül 2020 Cuma
Saat : 11.00
Yer : Antalya Eczacı Odası Muratpaşa Temsilciliği Ahmet Keleşoğlu Konferans Salonu ( Meltem Şube)

ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURUL

Tarih : 12 Eylül 2020 Cumartesi
Saat : 11.00
Yer : Hotel Su (Meltem, Dumlupınar Blv. No:205 Muratpaşa/Antalya)

GÜNDEM


1- Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2- Divan seçimi
3- Açılış konuşmaları
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Mali Raporun okunması
5- Kamu İktisadi Teşekkülü Faaliyet Raporu ve Mali Raporunun okunması
6- Denetleme Kurulu Raporunun okunması
7- Raporlar hakkında görüşler
8- Yönetim Kurulu Faaliyet, Kamu İktisadi Teşekkülü Faaliyet,Yönetim Kurulu Mali, Kamu İktisadi Teşekkülü Mali, Denetleme Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrası
9- 2020 -2021 Yılı Oda ve Kamu İktisadi Teşekkülü tahmini bütçesinin sunumu ve onaylanması
10-Dilek ve öneriler
11 -Kapanış

NOT: 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu'nun 8.Maddesi gereği ;oda umumi heyetinin her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılımları ve seçimli toplantılarda oy kullanmaları zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın umumi heyet toplantılarına katılmayanlar ve seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.