Makale Tarihi: 13.02.2014
Görüntülenme: 988

26.09.2013 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİNDEN ETKİLENEN 4.2.13, 4.2.13.E-2 VE 4.2.13.E-3 MADDELERİ KAPSAMINDA ÖNCEDEN DÜZENLENMİŞ RAPORLARIN GEÇERLİLİĞİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen 15.11.2013 tarih ve 6992 sayılı yazı ile,  26.09.2013 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak değişikliğe uğrayan ve 04.10.2013 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği'nin  4.2.13 - Hepatit tedavisi, 4.2.13.E-2 - Kronik Hepatit C tedavisi, 4.2.13.E-3 - Erişkin Kronik Hepatit C hastalarında yeniden tedavi,   başlıklı bölümlerinde meydana gelen değişikliklere istinaden, bu ilaçlar için SUT değişikliği öncesinde düzenlenmiş mevcut raporların süresi sonuna kadar geçerli sayılıp sayılmayacağına açıklık getirilmesi talep edilmişti.