Makale Tarihi: 4.10.2013
Görüntülenme: 934

26.09.2013 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİNDEN ETKİLENEN İLAÇLAR İÇİN ÖNCEDEN DÜZENLENMİŞ RAPORLARIN GEÇERLİLİĞİ HAKKINDA

Birliğimiz tarafından T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na gönderilen 30.09.2013 tarih ve 6634 sayılı yazı ile, 26.09.2013 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak değişikliğe uğrayan Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.2.1.C-1-Anti-TNF (tümor nekrözis faktör) ilaçlar,4.2.13 - Hepatit tedavisi, 4.2.13.E-2 - Kronik Hepatit C tedavisi, 4.2.13.E-3 - Erişkin Kronik Hepatit C hastalarında yeniden tedavi,  4.2.14.C - Özel düzenleme yapılan ilaçlar,   4.2.15.D–Dabigatran ve rivaroksaban başlıklı bölümlerinde meydana gelen değişikliklere istinaden, bu ilaçlar için SUT değişikliği öncesinde düzenlenmiş mevcut raporların süresi sonuna kadar geçerli sayılıp sayılmayacağına açıklık getirilmesi talep edilmiştir.