Makale Tarihi: 8.07.2020
Görüntülenme: 1274

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları Hakkında

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu kanuna bağlı yönetmelikler ve tebliğler kapsamında bulunan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin düzenlenmesi hakkında duyuru gereği 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sonrası alınacak e-sertifika ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendisi yürütmesi veya Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ile çalışma zorunluluğu söz konusudur. İşveren veya işveren vekilinin gerekli eğitime haiz olması durumunda ondan az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceği; 6331 Sayılı Yasa ve İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik ile belirlenmiştir.

Yönetim Kurulumuzca Protokol imzalanan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'nden Hizmet alınması durumunda ;

Sertifikasyon programına katılmayacak ya da sertifika edinse dahi OSGB' den hizmet almak isteyecek meslektaşlarımız için daha önceki dönemde de hizmet alımı sözleşmemizi gerçekleştirdiğimiz Ethem Uğuz Ortak Sağlık Güvenlik Birliği ile protokolümüz devam edecektir.

Protokol içeriğine göre:

Mevcut anlaşmalı OSGB' yi tercih eden eczanelerimiz, ilgili kanun maddesinin yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2020 tarihinden sonra Yönetim Kurulu' muzca hazırlanacak bilgilendirme duyurusu doğrultusunda eczane başına personel sayısı göz önünde bulundurulmaksızın YILLIK KDV DAHİL 150 TL BEDEL ÖDEYEREK İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti kapsamına dahil olacaklardır.

Hizmet içeriğine göre ;

“Eczane Personeli Eğitimleri ve Sertifikasyonu” (mevzuata göre talep edilen süre doğrultusunda çalışan başına)

“Acil Durum Eylem Planı” hazırlanması (daha önce hazırlanıp belgeleri teslim edilen eczaneler hariç)

“Risk Değerlendirme Raporu' nun düzenlenmesi (Farmainbox ekranından yapan eczanelerimizin formları da güncellenecektir)

“İSG-KÂTİP sistemine İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı'nın tüm çalışanları kapsayacak şekilde eczane başına atanması”

İşlemlerinin tamamı anlaşma sağlanan Ortak Sağlık Güvenlik Birliği'nce tamamlanıp hazırlanan dökümanlar dosya halinde eczanelerimize teslim edecektir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda toplu olarak OSGB anlaşmasının yapılması ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamlanması ile eczanelerimizde 6331 Sayılı Kanun'un öngördüğü tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi sağlanacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Mevcut anlaşmalı OSGB' yi tercih eden eczanelerimizin 18.07.2020 mesai bitimine kadar oda sekreteryalarına isim yazdırmaları gerekmektedir.


Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.