Makale Tarihi: 1.11.2019
Görüntülenme: 1162

Antalya Tabip Odası Tarafından Düzenlenen " Bilirkişilik Temel Eğitimi" Hakkında

Bilindiği üzere Bilirkişilik Kanunu uyarınca, kişilerin uzman oldukları alanda bilirkişilik yapabilmeleri için "Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası" zorunlu bir belge haline getirilmiştir. Türk Tabipleri Birliği ( TTB) 'nin Adalet Bakanlığından "Bilirkişilik Temel Eğitimi " verme izni alarak uzmanlık dernekleri ve tabip odaları ile işbirliği içinde yürüttüğü eğitimlere hekimler ve sağlık alanında görev yapan meslek mensupları başvurabilmektedir. Eğitimle ilgili ayrıntılı bilgi ekte yer almakta olup, katılmak isteyen meslektaşlarımızın 15 Kasım 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Antalya Tabip Odası Sekretaryasına 0 242 237 50 75, 0 533 547 71 54 numaralı telefonlar aracılığı ile ön kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Bilgi yazısı için tıklayınız.