Makale Tarihi: 7.11.2019
Görüntülenme: 1547

Antidepresan ve Antipsikotiklerin Altı Aydan Uzun Süreli Kullanımı Hakkında

4 Eylül 2019 tarih ve 30878 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile Tebliğin "4.2.2 Antidepresan ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri" başlıklı maddesinin 1. fıkrasına "6 aydan uzun süre kullanılması gereken durumlarda ise psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilmesi veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır." hükmü eklenmiştir.

Değişiklik sonucunda anılan maddenin uygulanması ile ilgili olarak;

Bu grup ilaçlar ile tedavide "6 aydan uzun süre" nin ne şekilde değerlendirlmesi gerektiği konusunda tereddütler oluştuğuna değinilerek Türk Eczacıları Birliği tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan konuya açıklık getirilmesi talep edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından konu ile ilgili olarak Türk Eczacıları Birliği'ne iletilen 14/10/2019 tarihli yazı ve Türk Eczacıları Birliği'nin konu ile ilgili olarak odamıza gönderdiği yazı aşağıdaki ekte meslektaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Ek dosyalar için tıklayınız>> Antidepresan ve Antipsikotiklerin Altı Aydan Uzun Süreli Kullanımı Hk.