Makale Tarihi: 26.12.2013
Görüntülenme: 1013

ARALIK 2013 REÇETELERİNE AİT FATURALARIN DÜZENLENME TARİHİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 20.12.2013 tarihli ve 267 sayılı yazımız.

Birliğimize Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından gönderilen ve ilgi yazımızda da bahsi geçen 16.12.2013 tarihli ve 20175549 sayılı yazıda,

Aralık döneminde karşılanan reçetelerle birlikte eczanelerin 2013 yılına ait satış hasılatlarının oluşacağı, satış hasılatı Protokolün 3.4. numaralı maddesinde belirlenen üst limitlerine yakın olan bazı eczanelerin fatura kesme işlemlerini 2014 yılı Ocak ayına bırakarak daha az indirim yapma ve daha fazla hizmet bedeli almayı amaçladığı yönünde bildirimlerin Kuruma intikal ettiği,