Makale Tarihi: 5.05.2014
Görüntülenme: 980

BEŞERI İLAÇLARIN FIYATLANDIRILMASINA DAIR KARAR TASLAĞI İLE İLGILI İEİS'TEN GELEN YAZI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’ndan gelen 25 Nisan 2014 TT/gö-439 sayılı yazı ile,

Sağlık Bakanlığı tarafından güncelleme çalışmaları yürütülmekte olan “Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar” taslağında mal fazlası ve benzeri uygulamaların yasaklanmasına yönelik bir maddenin sektörün gündemimde bulunduğu,