Makale Tarihi: 3.06.2014
Görüntülenme: 1001

BUPROPIYON HCL İSIMLI ETKEN MADDE İÇIN DÜZENLENECEK RAPORLAR HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen 27.02.2014 tarih ve 1176sayılı yazı ile,

Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.2.2 - Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri başlıklı maddenin 1.fıkrası; “….Bupropiyon HCl yanlızca major depresif bozukluk tedavisinde, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.” şeklinde düzenlendiği,