Makale Tarihi: 1.04.2020
Görüntülenme: 1693

C-Grubu Faturalarına Eklenen Farmainbox İcmal Çıktılarının Oda Onay İşlemleri Hakkında

Bilindiği üzere “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL'ün Ek-4 11. Maddesi;

“11-İlaçların hastaya tesliminden sonra eczacı, karşıladığı reçeteye ait olan ve Türk Eczacıları Birliği'nin reçete tevzi sisteminden alınan döküm listesini onay için eczacı odasına teslim eder. Onay işlemleri eczacı tarafından yapılır, kesinlikle hastaya/hasta yakınına yaptırılmaz. Eczacı odası onayı bulunmayan bu sistem kapsamındaki reçete bedelleri Kurum tarafından ödenmez.“ şeklindedir.

Covid-19 pandemisi sürecinde farmainbox çıktısının onayı bulaş riskini arttıracağından dolayı topluca liste alınarak odamız aracılığı ile onay yapılacaktır. Her eczane C-Grubuna ait farmainbox çıktısını fatura ekinde (geçen ay yapıldığı gibi) kuruma gönderecek, tevzi grubuna ait ödenmesi gereken katılım payı ödemeleri pandemi süreci sona erince yada odamız banka hesabına havale/efet yoluyla hemen ödenebilecektir.

Odamız tüm üyelerimizin tevzi çıktılarını SGK'ya topluca iletecektir. Bu nedenle Farmainbox çıktısının eksikliği iade nedeni olup, Ek-4 madde 12 kapsamında uyarı ve para cezasını olduğunu hatırlatır, konu hakkında özen gösterilmesi önemle duyurulur.