Makale Tarihi: 3.06.2014
Görüntülenme: 1253

DABIGATRAN İSIMLI ETKEN MADDE İÇIN DÜZENLENECEK RAPORLAR HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen 27.02.2014 tarih ve 1178 sayılı yazı ile,

Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.2.15.D- Dabigatran ve Rivaroksaban maddesinin;

“(1) Prospektüsünde belirtilen risk faktörlerinden bir ya da daha fazlasına sahip, non-valvuleratriyal fibrilasyonlu hastalarda (ekokardiyografi ile romatizmal kapak hastalığı veya ciddi mitral kapak hastalığı olmadığı gösterilen veya protez kapak hastalığı olmayan);