Makale Tarihi: 17.11.2021
Görüntülenme: 1259

Değerli Meslektaşlarım

Değerli meslektaşlarım,

Ülkemizde ve dünyada insanlık adına sıkıntılarla dolu bir sürecin içinden geçmekteyiz.Ekonomik ve bürokratik sorunlarla mücadele ettiğimiz bir dönemde bunlara ek olarak bir de pandeminin getirdiği yüklerle mücadeleye maruz kaldık.

Hem yurt genelinde hem de güzel Antalyamızda birçok problemle başa çıkmanın birinci koşulunun ötekileştirme ve ayrışmayı her türlü ihtilaf ve çekişmeye mahal verecek olumsuz düşünce , yargıları bir yana bırakılarak güçlerimizi birleştirmek olduğunun bilincini taşımaktan gurur duyuyorum.

Bildiğiniz gibi Antalya Eczacı Odası yönetim kadrolarında görev almak , meslektaşlarımıza hizmet edebilmek için Antalya'da uzunca bir süredir 2 ekip olarak karşılıklı demokrasi yarışı sergiledik.Tüm yurtta Eczacılık mesleğindeki gelinen noktada mesleğimize daha da fazla katkı sağlamak için , adeta yarış, rekabet ortamını geride bırakıp hep birlikte güç birliği ile hareket etme yetisini kazanmayı benimsemiş bulunmaktayız. Bu sayede

enerjimizin içe dönük harcanmasına imkan tanındıyabildiğimizi gözlemlemekteyiz.Esasen tüm bu fedakarca çaba sonucu her iki ekipte mesleğimize katkı koyabilecek nitelikteki arkadaşlarımıza birikimlerini ortaya koyacak bir ortam sağlanmış olacaktır.

2021 Eylül ayı sonunda yapılan seçimli genel kurul sonrası üyelerimiz iradesini her iki listeden de arkadaşlarımızın bulunduğu bir yönetimin oluşması yönünde kullanmıştır.Seçimi kazanan yönetim olarak meslektaşlarımızın bu iradesini gözönüne alarak seçime katılan diğer ekiple artık birarada olmanın getireceği faydaları değerlendirdik.

Bu değerlendirmeler sonucunda 11-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan 43.Dönem Olağan Büyük Kongremize giderken büyük bir birikim ve gücü günümüze taşımış olan Antalya Eczacı Odası olarak her iki ekiple ortak fikre kavuşarak seçime girmenin semeresini 43.Dönem Merkez Heyeti ve Yüksek Haysiyet divanında birer asil üyelikle temsil edilme hakkını kazanarak almış olduk.

Ayrıca güçlerimizin birleştirilmesi iradesi bundan sonraki dönemlerde iki ekiple sınırla kalmadan tüm meslektaşlarımızın katılımı ile mesleğimize konulacak katkıların getirdiği sinerji ile en üst düzeye çıkaracaktır.

Bu mutakabatın alt yapısını herhangi bir kişisel ikbal hesabı değil aksine feragat ve mesleki kaygılar oluşturmuştur.Bundan sonra ortak aklın hakim olduğu mesleğin genel menfaatlerini önceleyen kimsenin ötekileştirilmediği ve meslek itibarının yükseltildiği yepyeni bir dönem için çalışmalıyız.Bu konuda tüm meslektaşlarımızın çok iyi niyetle başlatılmış bu harekete katkı verecekleri konusunda herhangi bir şüphemiz bulunmamaktadır.

Bu birlikteliğin oluşmasında emeği geçen her iki listedeki tüm meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor,mesleğimiz adına bizlerle yol alan tüm meslektaşlarımla güzel yarınlara ulaşmayı diliyor,sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ecz.Mehmet Ertekin

Antalya Eczacı Odası

Yönetim Kurulu Başkanı