Makale Tarihi: 31.08.2015
Görüntülenme: 1333

DR. ANNA KREM REKLAMLARINA VERİLEN REKLAM DURDURMA CEZASI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
 
Bilindiği üzere 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin "Sağlık Beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını inceleyerek bu beyanlara izin vermek, izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek,gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek veaykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç, tıbbi cihaz ve ürünlerin reklam vetanıtımının usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamasını denetlemek" şeklinde düzenlenmiştir.