Makale Tarihi: 24.01.2020
Görüntülenme: 3681

E-Arşiv Fatura ve E-Fatura Düzenlemeleri Hakkında

2020 yılı için e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye vb. belge düzenlemelerinde geçiş şartları, mükelleflerin kullanım limit ve zorunlulukları 19 Ekim tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu ile yeniden düzenlendi.

Uygulama:
1- 2020 Yılında E-Fatura Zorunluluğu Olan Mükellefler

2018 veya sonraki hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2- E-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar
1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-fatura kullanma mecburiyeti olmayan mükellefler tarafından düzenlenecek olan vergiler dahil toplamı 30 bin TL, (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL) olan faturalar e-arşiv fatura olarak düzenlenmek zorundadır.

E-Fatura kapsamında olmayan mükellefler;
Eczanelerimiz tarafından 01/01/2020 tarihinden itibaren satış yaptığınız vergi mükelleflerine, düzenleyeceğiniz fatura tutarı KDV dahil 5.000,00 TL'yi aştığı takdirde, faturanın kullandığınız fatura cildinden kağıt olarak düzenlenmesi yasaklanmıştır. (5.000,00 TL altı faturalar normal fatura cildinden düzenlenecektir.)

Eczanelerimiz tarafından 01/01/2020 tarihinden itibaren satış yaptığınız vergi mükellefi olmayan kişilere düzenleyeceğiniz fatura tutarı KDV dahil 30.000,00 TL'yi aştığı takdirde, faturanın her zaman kullandığınız fatura cildinden kağıt olarak düzenlenmesi yasaklanmıştır.

FATURA KESME İŞLEMLERİ:

1- Entegratör firmalar aracılığı ile yapılması:
Oda olarak biz de uygulamanın siz değerli meslektaşlarımıza getireceği mali yükü en aza indirmek için Türk Eczacıları Birliği'ninde anlaşmalı olduğu Kolaysoft entegratör firması ile anlaşmış bulunuyoruz.

KOLAYSOFT FİRMASI İLE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİN FATURA KESME İŞLEMLERİ
Vergi mükellefi müşterilerinize düzenleyeceğiniz KDV dahil 5.000,00 (Beşbin) TL'yi aşan faturalar ile vergi mükellefi olmayan müşterilerinize düzenleyeceğiniz KDV dahil 30.000,00 (otuzbin) TL'yi aşan faturaların e-Arşiv Fatura olarak kesilmesi zorunludur.

Başvuru işlemleri, e-arşiv fatura - e-fatura işlemleri, fatura kesme işlemleri (SGK'ya e-arşiv fatura ve e-fatura nasıl kesilir, kesilen faturalar nasıl görüntülenir) yardımcı videolar ve sık sorulan sorular için ekte bulunan linki tıklayınız.>> https://www.eczacikartfatura.com/

2- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Üzerinden Fatura Kesme İşlemleri:
Vergi mükellefi müşterilerinize düzenleyeceğiniz KDV dahil 5.000,00 (Beşbin) TL'yi aşan faturalar ile vergi mükellefi olmayan müşterilerinize düzenleyeceğiniz KDV dahil 30.000,00 (otuzbin) TL'yi aşan faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı https://ebelge.gib.gov.tr adresinden (verilecek bir şifre ile) e-Arşiv Fatura olarak kesilmesi zorunludur. e-arşiv fatura giriş portalı için tıklayınız.>> https://earsivportal.efatura.gov.tr/intragiris.html Düzenlenen fatura yazıcıdan çıktı alarak ıslak imza ile veya e-mail olarak teslim edilebilecektir.

E-Arşiv Faturaların muhafaza ve ibraz işlemleri Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri uyarınca mükelleflerimizin sorumluluğunda bulunmakta olup, söz konusu belgelerin e-Belge portalından elektronik olarak indirilmesi ya da kağıt çıktı alınarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

E-arşiv fatura düzenleme kılavuzu için tıklayınız.>>e-arşiv fatura düzenleme kılavuzu

GİB e-arşiv fatura oluşturma eğitim videosu için tıklayınız.>> https://tv.gib.gov.tr/video_goster.php?Guid=2c7bd872-28ba-11ea-abe8-ac853da07eb7