Makale Tarihi: 18.07.2017
Görüntülenme: 1751

ECZACI KAMUOYUNA

ECZACI KAMUOYUNA

6643 sayılı kanun yönetmeliğinin 53.Maddesi gereği; Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti görev dönemi içerisinde en az üç kez bölgelerarası toplantı düzenlemek zorundadır. Bu toplantılarda geçmiş dönem incelenir, mesleki, güncel ve geleceğe ait konular görüşülür. Sosyal ve bilimsel açıdan mesleki ihtiyaç ve gelişmeler araştırılır.

6-9 Temmuz 2017 tarihinde 40.Dönem Merkez Heyeti 3.Bölgelerarası toplantısı Mardin Eczacı Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Antalya Eczacı Odası yönetim kadroları bu toplantıya iştirak etmiş, yapılan faaliyetlerle ilgili görüş ve önerilerini toplantıya katılanlara aktarmıştır.

Yine bu toplantıda TEB Merkez Heyeti Üyesi ve Odamız önceki dönem Başkanı Sayın Ecz. Kerem ZABUN söz hakkı istemiş ve gerek Merkez Heyeti çalışmaları ve yaşadığı olaylara ilişkin bilgiler vermeye çalışmış gerekse de önümüzdeki dönem de mesleğimizi bekleyen tehditlerle ilgili konularda görüşlerini paylaşmak istemiştir.

Ancak konuşması esnasında sık sık sözlü sataşmalara mağruz kalmış, kürsüye fiziki müdahalede bulunulmuş ve kürsüdeki mikrofon kapatılarak konuşma yapmasına engel olunmuştur. Bunun üzerine Mardin Oda Başkanı toplantıya ara vermiş ve aranın arkasından yeniden söz hakkı verilmeyeceğini ifade etmiş ancak Sayın Ecz. Kerem ZABUN konuşmasına devam etmiş ve gelen baskılar sonucu konuşmasını sonlandırmak zorunda kalmıştır.

Aynı toplantıda daha önce Konya Eczacı Odası Başkanlığı, TEB İkinci Başkanlığı ve Genel Sekreterliği görevlerini yapmış olan Sayın Ecz. Harun KIZILAY da konuşma yapmak istemiş, bu istek reddedilmiş ve konuşma hakkı tanınmamıştır.

60 yıllık bir örgüt mazisine sahip olan Türk Eczacıları Birliği'nin tarihine kara leke olarak düşmüş olan bu durum kabul edilebilir değildir. Kürsü dokunulmazlığı ve ifade özgürlüğünün ihlal edilmesi bundan sonra yapılacak toplantılarla ilgili ciddi endişeler oluşmasına sebep olmuştur. Adalet ve özgürlük kavramlarının sıkça kullanıldığı bir dönemde böyle bir olayın yaşanması, toplantıya katılan katılamayan tüm meslektaşlarımızın sorunlarının dile getirilmesi isteminin açıkça gaspı olarak görülmektedir.

Toplantının kayıtları incelendiğinde de rahatlıkla tespit edilecek olan ilgili konuşma da;

SGK İlaç Alım Protokolünün Eki olan Medikal Malzemelerin eczanelerden temini için yapılan ve bugün halen tüm ülkede eksikliğini yaşadığımız uygulama birlikteliği ve bilgi eksikliği,

Stok affının çok önemli olduğu ancak son günlerde özellikle fiyat düşüşleri karşısında stokların yeniden eczacı aleyhine bozulduğu ve bunlar için acil çözüm üretilmesinin gereği,

Büyük Kongreden alınan yetkiye dayanarak Merkez Heyetinin odalar arası yapılan işlemlerde uygulama farklılıklarının belirtildiği,

açıkça görülecektir.

Mevcut durumun ve uygulamalarının bir bölge eczacı odamız ile örneklendirilerek anlatılması kimseyi ve herhangi bir kurumu töhmet altında bırakmayacağı gibi asıl anlatılmak istenen eşitlik ve adaletin sağlanmasına katkı koyulması olarak düşünülmelidir. Örnek verilerek durumun anlatılmak istenmesi salonda provokasyon konusu edilmiştir. Ayrıca özellikle Sayın Ecz. Kerem ZABUN'un konuşmasında, eczacıların kamu kurum ıskontolarının tahsili için 2012 yılında açmış olduğu davanın geldiği noktayı aktardıktan sonra dünyadaki zincir eczane devi olarak bilinen ilaç dağıtım kanalının faaliyetlerine gelince sözünün müdahaleye uğraması da oldukça manidardır.

Yöneticiler olarak bizler her ortamda ve olayda adaleti sağlamalı ve adalet söylemlerimizin lafta kalmadığını göstermek zorundayız. Ülkenin oldukça zor günler geçirdiği bu dönemde hoşgörü ve dinleme kültürünü her platformda savunmalıyız. Yaşama hakkını her şeyin üstünde tutan sağlık meslek mensubu temsilcileri olan bizler, kürsü dokunulmazlığını ve konuşma hakkını her yerde ve herkese eşit hak olarak görmeliyiz.

Bu vesileyle Mardin Bölgelerarası toplantısında yaşanan bu gaspı kınıyor, bundan sonraki toplantılara sirayet etmemesini temenni ediyor, tüm eczacı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ediyoruz ...

ANTALYA ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU