Makale Tarihi: 23.01.2020
Görüntülenme: 1391

ECZACI KAMUOYUNA

ECZACI KAMUOYUNA

Değerli meslektaşlarımız;

2016 yılında 4 yıllık olarak imzalanan ve bu yıl süresi dolan İlaç Teminine İlişkin Protokolün yenilenmesi çalışmaları TEB ve SGK arasında başladı. SGK protokolü, mesleki yaşamımızı derinden etkileyen ve geleceğimizi şekillendiren bir protokol olması nedeniyle mesleki gündemimizin en önemli parçası.

Bilindiği gibi eczanelerimizin artan iş yükü ve yaşadığı sorunların önemli bir bölümü bu protokol ve getirdiği uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Eczane gelir/gider dengesinin eczacı aleyhine bozulması, kurumun zaman zaman uygulamaya koyduğu keyfi düzenlemeler asli işimiz olan sağlık hizmetini sunmamızı zorlaştırmakta ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kamunun ve hastanın yararına sunulabilecek birçok yeni eczane hizmetini uygulamamızı da mümkün kılmamaktadır.

Bu temel gerekçelerle, yeni protokolle ilgili gerek Merkez Heyetimize yazılı olarak sunduğumuz gerekse düzenlenen çalıştay vasıtasıyla ilettiğimiz öneri ve taleplerimizi siz değerli meslektaşlarımızla da paylaşmayı önemli görüyoruz;

 • İlaç fiyatları ve eczacı karlılığı kamu tarafından belirlenirken, yapılmayan iyileştirmeler ve güncellemeler ile ticari iskontoların yok olması eczane gelirlerinde önemli oranda azalmalara neden olmuştur. Bunun yanında eczanelerde artan iş yükü ve giderlerdeki orantısız artışlar eczane ekonomilerini sürdürülebilir olmaktan hızla uzaklaştırmıştır.

Ayrıca eczanelerimizin kuruma yaptığı ıskontonun toplam tutarı sürekli artarak altından kalkılamaz rakamlara ulaşmıştır. 2019 yılı Ek Protokol ile elde ettiğimiz maddi kazanım ancak iskonto artışımızı karşılamaktadır. 2019 yılında yaşanan ilaç fiyat artışı sonrası Kuruma yaptığımız toplam iskonto bir milyar TL sınırını aşmış durumdadır.

Tüm bu nedenlerle eczanelerin kuruma yaptığı iskontolar kaldırılmalıdır.

 • Rapor veya reçete düzenlemek hekimin ve ilgili sağlık tesisinin sorumluluğundadır. Sahte olarak düzenlenmiş reçete veya raporla ilgili hiçbir müdahalesi olmayan eczacıya bedel ödetmenin önüne geçebilecek düzenlemeler protokolde yer almalıdır.
 • Reçetenin hastaya teslimiyle ilgili uygulanacak ek doğrulama yöntemleri eczaneye yeni bir maddi yük getirmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Ek doğrulama yöntemiyle karşılanan reçetenin teslimiyle ilgili, eczacıya sonradan herhangi bir idari veya maddi yükümlülük getirmeyecek düzenleme protokolde yer almalıdır.

Protokolün 3.2.15.2, 4.3.6, 5.3.2 ve 5.3.5 numaralı maddeleri, ek doğrulama yöntemi uygulaması ile birlikte eczacıyı güvence altına alacak, uygulama hatalarını engelleyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.

 • Reçete yönlendirmenin önüne geçecek yaptırım maddeleri protokole ilave edilmelidir.Protokolde reçete yönlendirmeyi engelleyici madde olan 3.17 numaralı madde, yönlendirmenin tespiti halinde SGK' ya sadece İl Sağlık Müdürlüğüne bildirim yükümlülüğü getirmektedir. Bu madde SGK' nın da yönlendirme fiiline karşı yetkilendirildiği eski haline dönüştürülmelidir.
 • Majistral tarifenin, enflasyon veya ilaç fiyat artışlarıyla aynı oranda ve belirlenen tarihlerde güncelleneceği protokolde yer almalıdır. Protokolün 3.2.5 numaralı maddesindeki muğlak güncelleme hükmü somutlaştırılarak, Sağlık Bakanlığının güncellemelerinin Medula Provizyon Sistemine eş zamanlı olarak yansıtılması hükme bağlanmalıdır.
 • Yargı kararı olmadan yapılan sözleşme fesihlerinin önüne geçecek düzenlemeler protokolde yer almalıdır.
 • Geçici koruma altındaki yabancıların reçetelerinin karşılanması için SGK, TEB ve Göç İdaresi arasında üçlü bir protokol ivedilikle imzalanmalıdır.
 • Sıralı veya üst limitli karşılanan ilaç veya reçete grupları yeniden düzenlenmelidir.
 • Kurum provizyon sistemindeki eşdeğer tablosu bilimsel kriterlerle, Sağlık Bakanlığı eşdeğer tablosu üzerinden değerlendirilmelidir.
 • Medula ile SUT arasındaki uyumsuzluklar giderilmelidir. Direkt protokol ile ilgisi olmamasına karşın eczacılarımızın iş yükleri ve haksız maddi kayıpları açısından son derece önemli olan bu husus muhakkak protokol görüşme masasında önemli bir talep olarak yer almalıdır.
 • Reçete hizmet bedeli anlamlı ve adil şekilde arttırılmalıdır. Farklı cirosu olan eczanelerin reçete hizmet bedelleri arasındaki uçurum giderilmeli ve nöbet hizmeti esnasında karşılanan reçete hizmet bedelleri için ayrı bir iyileştirme protokolde yer almalıdır.
 • Muayene ücreti tahsilatı eczane dışına çıkarılmalıdır. Bu hususta protokolün 3.5 numaralı maddesi muğlak ifadeden kurtarılarak muayene katılım paylarının eczane haricinde tahsili için net süre protokolde yer almalıdır.
 • Tüm reçetelerin e-reçete olarak düzenlenmesi sağlanmalı, istisnai durum adı altında keyfi düzenlemelerin yükü eczaneye yüklenmemelidir. Kurumun, Birlik görüşü ve onayı olmadan eczaneye yeni yük getiren uygulamalarının önüne geçecek düzenlemeler yeni protokolde yer almalıdır.

Özetle;

Daha adil, siz değerli meslektaşlarımızın iş yükünü azaltan, haksız uygulamaların önüne geçecek ve ekonomik olarak eczanelerimizi rahatlatacak bir protokole ihtiyacımız var.

Bu amaç ve bilinçle, önümüzdeki zorlu süreçte sizlerden aldığımız güçle, protokolle ilgili yukarıda dile getirdiğimiz taleplerimizi gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti gösterecek ve gelişmelerle ilgili sizleri sürekli bilgilendireceğiz.

ANTALYA ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU