Makale Tarihi: 29.03.2014
Görüntülenme: 945

ECZACI TEKNİKERLİĞİ SINAV SONUÇLARI HAKKINDA

Bilindiği üzere 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 nci maddesi uyarınca Bakanlığımız ile Türk Eczacıları Birliği ve 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen eczane destek personeli yetkilendirme teorik ve uygulama eğitimi 15 Şubat 2014 tarihinde sona ermiş olup, eğitime katılanların sınavları ise 16 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Sınava katılan öğrencilerin 6545’i başarılı; 1530’u ise başarısız olmuştur. Başarı oranı %82’dir. Sınav sonuçlarına http://sinav.omu.edu.tr/exam_students linkinden ulaşılabilmektedir.

Telafi sınavı ile ilgili detaylar T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandığında ayrıca duyurulacaktır.

Tüm ilgililerin bilgisine sunulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ