Makale Tarihi: 16.02.2015
Görüntülenme: 1542

Eczacı YerleŞtİrme Sİstemİ YerleŞtİrme Duyurusu HakkındA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun web sayfasında (www.titck.gov.tr) yayımlanan Eczacı Yerleştirme Sistemi Yerleştirme Duyurusu aşağıdaki şekildedir;