Makale Tarihi: 10.02.2015
Görüntülenme: 1259

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik Hakkında

07.02.2015 tarih ve 29260 sayılı Resmi Gazetede, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.Yönetmelik değişikliği ile yapılan düzenlemenin; haksız rekabete yol açacak ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceği, yerleşim birimlerinde zaten asimetrik bir dağılım gösteren eczanelerin dengesini olumsuz yönde bozacağı değerlendirilmektedir.