Makale Tarihi: 4.03.2021
Görüntülenme: 798

Eczacının VERBİS Kayıt Yükümlülüğü Kaldırılmalıdır!

Birlikte Değişim Grubu Eczacı Odaları olarak 31 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan VERBİS kayıt yükümlülüğünden eczacıların istisna tutulması hakkında bir süredir yaptığımız çalışma ve hazırlıkları tamamlayarak; 2 Mart Salı günü KVKK Kurum Başkanı ve yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmede KVKK Kurul kararı ile bazı meslek gruplarının (noterler, avukatlar, mali müşavirler vb.) VERBİS kayıt yükümlülüğünden istisna tutulduklarını belirterek,

Eczacıların da özel kanun ve meslek yeminleri gereği sır saklamakla yükümlü olduklarını,

Eczanelerimizin birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak kamusal bir hizmet yürüttüklerini,

Kanunun getirdiği ağır yükümlülükler nedeni ile sağlık hizmet sunumunun yapılamaz hale geleceği ve özellikle pandemi döneminde bu durumun hastaların mağduriyetine neden olacağını,

Eczacının işlediği kişisel verilerin kanun, yönetmelik ve kamu ile imzalanan protokollerin gereği olduğunu ifade ettik.

Bu gerekçelerle eczacıların da VERBİS kayıt yükümlülüğünün kaldırılarak, istisna kapsamına alınmasını talep ettik ve hazırlamış olduğumuz detaylı raporu kendilerine sunduk. Kendimizi, meslek alanımızı ve haklı gerekçelerimizi ifade ettiğimiz bu toplantının ardından Kurum yetkililerince taleplerimizin olumlu değerlendireceği umudu ve beklentisi içindeyiz.

Görüşme sonrasında TEB Merkez Heyetimizi ziyaret ederek bilgi verdik. Üst örgütümüz olarak TEB tarafından, taleplerimizi içeren güncel bir yazının, bir an önce KVKK Kurum Başkanlığına gönderilmesinin uygun olacağını ifade ettik.

Eczaneye yeni maliyet ve yükümlülükler getirecek kayıt yükümlülüğünden muaf olabilmek adına, görüşme ve yazışmaların sürmesinin, meslektaşlarımız adına olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.

Konunun takipçisi olacağımızı eczacı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Birlikte Değişim Grubu olarak KVKK ile ilgili hazırladığımız rapor için tıklayınız.