Makale Tarihi: 7.08.2014
Görüntülenme: 1299

ECZANE DESTEK PERSONELI EĞITIMI KAPSAMINDA SERTIFIKA ALMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, 12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 nci maddesinde yer alan “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir.” hükmü kapsamında söz konusu eğitim ve sınava katılmak üzere Sağlık Bakanlığına süresi içerisinde müracaat eden ve uygun şartları taşıyan eczanede destek personeli olarak çalışanların destek personeli yetkisiyle çalışabilmelerini sağlayacak eğitim ve sınavları yürütmek amacıyla, Birliğimiz, T.C.Sağlık Bakanlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında bir protokol imzalanmıştır