Makale Tarihi: 31.12.2014
Görüntülenme: 808

ECZANE VİTRİNLERİNDE YER ALAN MEDİKAL İFADESI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 22.12.2014 tarihinde il sağlık müdürlüklerine hitaben yazılan yazıda, 6197 sayılı “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun” gereğince eczanelerde satılabilecek tıbbi cihazların kapsamı “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” ile belirlendiği; belirlenen tıbbi cihazların eczanelerde satılması için Kurumunuzdan anılan yönetmelik gereğince yetki belgesi alınmasına ihtiyaç bulunmamasına karşın, eczaneler tıbbi cihaz satış merkezi niteliği  taşımadığı, bu nedenle Kurumunuz tarafından belirlenmiş tıbbi cihazların eczanelerde satışı eczanelere tıbbi cihaz satış merkezi niteliği kazandırmayacağından, eczane vitrinlerinde ya da tabelalarında medikal ifadesinin yer almasının uygun olmayacağı ve haksız rekabete sebebiyet vereceği belirtilmektedir.