Makale Tarihi: 26.12.2013
Görüntülenme: 1148

ECZANELERİN MALİ AÇIDAN TUTMALARI ZORUNLU DEFTERLERİN NOTER TASDİKİ İÇİN GEREKLİ TİCARİ SİCİL KAYDI İLE İLGİLİ İŞLEM BASAMAKLARI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi 6102 sayılı Kanun ile tacir sıfatı taşıyan bütün işletmelerin ticaret siciline kayıt zorunluluğu olduğu belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 29.11.2013 tarih ve 79 sayılı yazımız ile,

Türk Ticaret Kanunu'nun Defter Tutma Yükümlülüğü başlıklı 64 üncü maddesine 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de Ticari Defterlere İlişkin Tebliği'nin hükümleri gereğince defterlerin açılış onaylarında, ticaret siciline kayıtlı mükellefler için ticaret sicil tasdiknamesinin noterlerce aranılacağı, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2014 yılında kullanacakları defterleri en geç 31 Aralık 2013 tarihine kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmekte olduğu belirtilmişti.