Makale Tarihi: 5.11.2012
Görüntülenme: 765

EKİM 2012 DÖNEMİ SGK REÇETELERİ FATURA İŞLEMLERİ HK.


 

 

 

 

 
EKİM 2012 DÖNEMİNE AİT  SGK FATURA KOLİLERİ 15 KASIM 2012 PERŞEMBE GÜNÜ   MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR SGK ANTALYA SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ  ( TRT- GÜLLÜK KAVŞAĞI ) 'NE TESLİM EDİLECEKTİR.

 

01.07.2012 tarihinden itibaren geçerli olan SGK ek protokolün 3. maddesine göre;

*E-reçetelere ait herhangi bir reçete çıktısı fatura ekine konmayacaktır (Şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçete çıktıları hariç) sadece SGK medula provizyon sisteminden alınmış döküm listesi faturaya ilave edilecektir.

*Protokolün 3.7 maddesi gereği karşılanan reçetelerden e-reçete olanları için ise, fatura ekinde bu reçetelere ilişkin bölge eczacı odasınca onaylanmış farmainbox icmal listesinin eklenmesi yeterlidir.

*Yukarıdaki maddeye göre e-reçete olarak karşılanan kırmızı, yeşil reçeteler ve ilaç izleme formlarının (e-reçetede belirtilmesi kaydıyla) Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmeyecektir.

 
SGK FATURA PAKETLEME İŞLEMLERİ:
 
Elektronik reçete uygulamasının başlamasından dolayı elektronik olarak düzenlenmiş reçeteler kuruma teslim edilmeyeceğinden, teslim edilen reçete miktarında azalma olacaktır. A-B gruplarına ait reçeteler uygun REÇETE KOLİSİNE konulacak ve sıra numarası verme işlemi (sadece elektronik olarak düzenlenmemiş manuel reçeteler ve şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçetelerin reçete arkası çıktıları hariç) eskiden olduğu gibi devam edecektir.
   
 
 1.     A-GRUBU REÇETELERİ: TEK BİR KOLİYE KONULARAK TEK EVRAK KAYIT NUMARASI İLE TESLİM EDİLECEKTİR.
     
     B-GRUBU REÇETELERİ:TEK BİR KOLİYE KONULARAK TEK EVRAK KAYIT NUMARASI İLE TESLİM EDİLECEKTİR.

       C-GRUBU REÇETELERİ: FARMAİNBOX PROGRAMINA GİRİLEREK ECZACI ODASINCA ONAYLANAN REÇETELER HAVALI ZARFA KONULARAK TEK EVRAK KAYIT NUMARASI İLE TESLİM EDİLECEKTİR. ZARFIN HER İKİ TARAFINADA  "C-GRUBU" DİYE YAZILACAKTIR. REÇETE SAYISININ FAZLA OLMASI DURUMUNDA, REÇETELER UYGUN REÇETE KOLİSİNE KONULARAK TESLİM EDİLECEKTİR.  (A ve B Grubu reçetelerde olduğu gibi dilekçe, fatura fotokopisi ve borcu yoktur evrakları koli veya zarf üzerine eklenecektir.)

  
 
2.   FATURA VE DÖKÜM LİSTELERİ  ÜÇER NÜSHA  ( 3. NÜSHADAKİ FATURA ECZACI TARAFINDAN ASLI GİBİDİR YAPILARAK DÜZENLENEBİLİR.) OLACAK ŞEKİLDE HAZIRLANACAKTIR.
  
 
3.   FATURA BAŞLIĞI “T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA İL MÜDÜRLÜĞÜ“ ŞEKLİNDE OLACAKTIR.
  
 
 4.  faturaların üzerinDE BULUNAN Vergi Dairesi ve Vergi Numarası bölümleri aşağıdaki bilgiler ile doldurmaSI gerekmektedir.
 
Vergi Dairesi: Başkent Vergi Dairesi
Vergi No: 7750409379
  
  
 
KOLİ TESLİMİ ESNASINDA EVRAK KAYITA VERİLECEK DİLEKÇE VE EKLERİ:
 
  
1. Dilekçe örneği ektedir. (Dilekçeler, eczane kaşesi okunaklı basılmış ve ıslak imzalı olacaktır.)

2.
Fatura fotokopisi (Aslı gibidir onaylı, ıslak imza ve kaşeli olacaktır.)
 
3. Döküm listesinin son sayfası  ( özet bilgi - eczane kaşesi okunaklı  
     basılmış ve ıslak imzalı olacaktır.)

4. SSK e-borcu yoktur.
 
5. Bağ-Kur “ Borcu Yoktur “  yazıları eklenecektir.
 
 
 
SGK DİLEKÇE ÖRNEĞİ