Ekim 2016 Dönemi SGK Reçeteleri Fatura Teslim İşlemleri Hakkında

Makale Tarihi: 1.11.2016

EKİM 2016 DÖNEMİNE AİT SGK FATURA KOLİLERİ 15 KASIM 2016 SALI GÜNÜ MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR SGK ANTALYA SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (TRT GÜLLÜK KAVŞAĞI) 'NE TESLİM EDİLECEKTİR.

****15 OCAK 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYAN ELEKTRONİK REÇETE UYGULAMASINDAN DOLAYI FATURA PAKETLERİNDE HİÇ KAĞIT REÇETE OLMAYAN MESLEKTAŞLARIMIZ SADECE DÖKÜM LİSTELERİ VE FATURALARINI HAVALI ZARFA KOYMAK SURETİYLE TESLİM EDEBİLECEKLERDİR.

**** FATURA PAKETİ İÇERİSİNDE EN AZ 1 KAĞIT REÇETESİ OLAN MESLEKTAŞLARIMIZ İSE EN KÜÇÜK KUTU OLAN 1 NOLU KUTUYA EVRAKLARINI KOYMAK ÜZERE TESLİM EDECEKLERDİR.


01.07.2012 tarihinden itibaren geçerli olan SGK ek protokolün 3. maddesine göre;

*E-reçetelere ait herhangi bir reçete çıktısı fatura ekine konmayacaktır (Şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçete çıktıları hariç) sadece SGK medula provizyon sisteminden alınmış döküm listesi faturaya ilave edilecektir.

*Protokolün 3.7 maddesi gereği karşılanan reçetelerden e-reçete olanları için ise, fatura ekinde bu reçetelere ilişkin bölge eczacı odasınca onaylanmış farmainbox icmal listesinin eklenmesi yeterlidir.

*Yukarıdaki maddeye göre e-reçete olarak karşılanan kırmızı, yeşil reçeteler ve ilaç izleme formlarının (e-reçetede belirtilmesi kaydıyla) Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmeyecektir.

SGK FATURA PAKETLEME İŞLEMLERİ:

Elektronik reçete uygulamasının başlamasından dolayı elektronik olarak düzenlenmiş reçeteler kuruma teslim edilmeyeceğinden, teslim edilen reçete miktarında azalma olacaktır. A-B gruplarına ait reçeteler uygun REÇETE KOLİSİNE konulacak ve sıra numarası verme işlemi (sadece elektronik olarak düzenlenmemiş manuel reçeteler ve şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçetelerin reçete arkası çıktıları hariç) eskiden olduğu gibi devam edecektir.

1-A-GRUBU REÇETELERİ: TEK BİR KOLİYE (KIRMIZI KUTU) KONULARAK TEK EVRAK KAYIT NUMARASI İLE TESLİM EDİLECEKTİR.

B-GRUBU REÇETELERİ: TEK BİR KOLİYE (KIRMIZI KUTU) KONULARAK TEK EVRAK KAYIT NUMARASI İLE TESLİM EDİLECEKTİR.

C-GRUBU REÇETELERİ (EK-4): FARMAİNBOX PROGRAMINA GİRİLEREK ECZACI ODASINCA ONAYLANAN REÇETELER HAVALI ZARFA KONULARAK TEK EVRAK KAYIT NUMARASI İLE TESLİM EDİLECEKTİR. ZARFIN HER İKİ TARAFINADA "C-GRUBU" DİYE YAZILACAKTIR. REÇETE SAYISININFAZLA OLMASI DURUMUNDA, REÇETELER UYGUN REÇETE KOLİSİNE KONULARAK TESLİM EDİLECEKTİR. (A ve B Grubu reçetelerde olduğu gibi dilekçe, fatura fotokopisi ve döküm listesi koli veya zarf üzerine eklenecektir.)

KAN ÜRÜNÜ REÇETELERİ: FARMAİNBOX PROGRAMINA GİRİLEREK ECZACI ODASINCA ONAYLANAN REÇETELER HAVALI ZARFA KONULARAK TEK EVRAK KAYIT NUMARASI İLE TESLİM EDİLECEKTİR. ZARFIN HER İKİ TARAFINADA "KAN ÜRÜNÜ" DİYE YAZILACAKTIR. (A ve B Grubu reçetelerde olduğu gibi dilekçe, fatura fotokopisi ve döküm listesi zarf üzerine eklenecektir.)

2-FATURA VE DÖKÜM LİSTELERİ ÜÇER NÜSHA (3. NÜSHADAKİ FATURA ECZACI TARAFINDAN ASLI GİBİDİR YAPILARAK DÜZENLENEBİLİR.) OLACAK ŞEKİLDE HAZIRLANACAKTIR.

3-FATURA BAŞLIĞI:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA

ŞEKLİNDE OLACAKTIR.

4-FATURALARIN ÜZERINDE BULUNAN VERGI DAIRESI VE VERGI NUMARASI BÖLÜMLERI AŞAĞIDAKI BILGILER ILE DOLDURMASI GEREKMEKTEDIR.
Vergi Dairesi: Çankaya Vergi Dairesi
Vergi No: 7750409379

KOLİ TESLİMİ ESNASINDA EVRAK KAYITA VERİLECEK DİLEKÇE VE EKLERİ:

1-Dilekçe örneği ektedir. (Dilekçeler, eczane kaşesi okunaklı basılmış ve ıslak imzalı olacaktır.)

2-Fatura fotokopisi (Aslı gibidir onaylı, ıslak imza ve kaşeli olacaktır.)

3-Döküm listesinin son sayfası ( özet bilgi - eczane kaşesi okunaklı basılmış ve ıslak imzalı olacaktır.)

NOT: Bağkur borcu yoktur ve SSK e-borcu yoktur evrakları dilekçe ekine eklenmeyecektir.

SGK dilekçe örneği için tıklayınız.

Fatura örneği için tıklayınız.