Makale Tarihi: 12.08.2013
Görüntülenme: 890

EŞDEĞER İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNUN YAYINLADIĞI YAZI

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 30.07.2013 tarihli ve 38.A.00.006015 sayılı yazımız

İlgi’de kayıtlı yazımız ile eczacıların eşdeğer ilaç verme haklarının engellenmeye çalışılması ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na başvuru yapıldığı belirtilmiş, Kurum’dan gelen cevabi yazı ile, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünün 81 il dağıtımlı 18.06.2009 tarih ve 430181 sayılı Eşdeğer İlaç Kullanımı’na ait genel yazısı doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğinin belirtildiği bildirilmişti.