Makale Tarihi: 11.11.2022
Görüntülenme: 526

Grip Aşıları' nın Ödenme Koşulları Hakkında Bilgilendirme

GRİP AŞISI BİLGİLENDİRME

SUT Madde 2.4.3-B- Grip aşısı bedeli; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın;

Gebeliğin 2. veya 3. trimesterinde olan gebeler, astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar, diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alanlar ile 6 ay - 18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını/gebelik durumunu belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce her Eylül ile Şubat dönemleri içerisinde reçete edildiğinde bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır.

ÖNEMLİ NOTLAR:

  1. 65 yaş altı ve herhangi bir kronik hastalığı olmayan hastalarda ödenmez.

216-Sut'ta belirtilen kronik hastalıklara ait sağlık raporuna dayanılarak ödenen aşı tanı kodu seçilerek giriş yapılmamalıdır.

  1. 65 yaş altı ve raporsuz olarak kronik hastalık ilacı kullanan hastalarda ödenmez.

  1. Gebelik döneminde 2. ve 3. trimesterda rapor çıkartılarak, ayrıca rapor veya reçetede gebelik ayı belirtilerek 253- Gebelik kodu seçilerek verilebilir.

Kronik Pulmoner Hastalıklar: Astım, KOAH vb.

Kronik Kardiyovasküler Hastalıklar: Kalp Yetmezliği, Hipertansiyon, Koroner Arter Hastalıkları, Aritmi, İskemik Kalp Hastalıkları, İnflamatuar Kalp Hastalıkları, Konjenital Kalp Hastalıkları, Kalp Kapakçığı Hastalıkları vb.

Kronik Metabolik Hastalıklar: Diyabet, Hiperlipidemi, Hormonal bozukluklar vb.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.