Makale Tarihi: 20.07.2016
Görüntülenme: 1818

(Güncellendi) Eczane Vitrinleri Hakkında Önemli Uyarı

Önemli Not: Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda aşağıda yer alan yönetmelik ve uyarılara bazı eczanelerimizin uymadığı bilgisine ulaşılmıştır. Vitrin yönetmeliğine uymayan eczanelere cezai işlem uygulanacağı ve hatta ruhsatı askıya alma cezası verilebileceği yönünde tarafımıza uyarı yapılmıştır. Eczanelerimizin aşağıda yer alan yönetmelik ve kurallara riayet etmelerini önemle rica ederiz.

Bilindiği üzere 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu başta olmak üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü ve Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ilaçta promosyon verilmesini, sahip oldukları niteliklerin övülmesini, sahip olmadıkları özelliklerin ise atfedilmesini ve bunların reklamının yapılmasını yasaklamaktadır.

Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, eczanenin vitrin camına eczanenin sahip ve mesul müdürünün adı ve soyadının yazılacağı hüküm altına alınmış, bu alanların farklı amaçlarla kullanılmasını sağlayacak bir düzenlemeye de yer verilmemiştir.

-Eczane vitrinlerinde promosyon ve reklama dayalı ifadeler yukarıda bahsi geçen yasal düzenlemelere aykırılık teşkil ettiğinden, vitrinlerden "Grip aşısı gelmiştir", "1 alana 1 bedava", "Taze naftalin gelmiştir", "65 yaş üzerine ücretsiz grip aşısı", "Ücretsiz cilt analizi", "Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur, Yeşil Kart ile anlaşmalıdır" vb. görsellerin eczane hizmet standartları kapsamında kaldırılması gerekmektedir.

-Ayrıca MADDE 25 – (Değişik:RG-28/3/2016-29667) (3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara "seyyar veya totem tabela, afiş" vb. gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla ürün fiyatı içeren afiş, broşür, çıktı vb. kağıt ve görseller yapıştırılamaz.

-Eczane vitrinlerinde, kayan yazılarda ve eczane tabelalarında "medikal ifadesi, ürün isim ve reklamları" yer alamaz. Medikal malzeme tanıtım amacıyla kullanılan cansız mankenler eczane dışına konulamaz.

-Vitrinlerde sadece eczacının ad-soyad bilgisi dışında sözleşmesi olan eczanelerin, "SGK Sözleşmeli Eczane" ibaresine yer verilebilir.

Yukarıda bahsi geçen hükümlerin 01.05.2016 tarihi itibari ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından denetleneceği, gerekli düzenlemenin yapılmaması durumunda cezai işlem uygulanacağı tarafımıza iletilmiştir.

Meslektaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz.