Makale Tarihi: 16.08.2014
Görüntülenme: 1176

GÜVENLİK İZLEM FORMU HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere 22.07.2014 tarihinden yayımlanan 2014/6 sayılı Genelge ile;

… “Rituksimab Güvenlik İzlem Formu”nun hekimlerce doldurulacağı; doldurulan bu formun ilk nüshasının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne, ikinci nüshasının eczane aracılığıyla geri ödeme kurumlarına gönderileceği, üçüncü nüshasının ise reçete eden hekimde kalacağı bildirilmekte idi.