Makale Tarihi: 16.02.2017
Görüntülenme: 2716

Hassas Terazi Kalibrasyon ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında

Bilindiği üzere İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından eczanelerimizde yapılan rutin denetimlerde terazilerin ve kütle setlerinin muayene ve kalibrasyon işlemlerinin de tamamlanmış olması; yeni temin edilmiş ise ilgili faturaların ibraz edilmesi; mevcutta bulunanlar için ise muayene ve/veya kalibrasyon evraklarının bulundurulması talep edilmektedir.

Ayrıca 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği tartı aletlerinin şubat ayı sonuna kadar muayene ve kalibrasyonlarının yaptırılması, aksi takdirde İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nce idari para cezası uygulanacağı ilgili idare tarafından duyurulmuştur.

*Eczanelerde majistral ilaç yapımında kullanılan 2. Sınıf Otomatik Olmayan Tartı Aletlerinin periyodik muayeneleri ve belgelendirme işlemleri Antalya ili için tek yetkili firma olan Özmen Kalibrasyon tarafından yapılacaktır.

*Kütle setlerinin periyodik muayeneleri ve belgelendirme işlemleri ise Antalya Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

TARTI ALETLERİ (HASSAS TERAZİ) MUAYENE VE BELGELENDİRME İŞLEMLERİ

2.sınıf otomatik olmayan Tartı Aletlerinin muayene ve belgelendirme işlemlerinin yaptırılabilmesi için:

17 Şubat 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar;

Duyuru ekinde bulunan "TARTI ALETLERİ BEYANI" evrakı çıktısını 2-adet olacak şekilde yazdırıp doldurduktan sonra; Antalya Merkezi'nde faaliyet gösteren meslektaşlarımızın Oda sekretaryalarına, İlçelerde bulunan meslektaşlarımızın İlçe Temsilciliklerine ulaştırmaları gerekmektedir.

2.Sınıf otomatik olmayan Tartı Aletlerinin Periyodik muayene ve belgelendirme işlemleri için muayene ve damgalama ücreti 29.12.2016 tarihli resmi gazetede KDV dahil 57 TL olarak yayınlanmıştır. Bu bedel eczanelerde yapılan işlem esnasında Özmen Kalibrasyon yetkililerince (NAKİT) tahsil edilecek ve faturası eczanelerimize teslim edilecektir.(bu işlem için bankaya herhangi bir ücret yatırılmayacaktır.)

TARTI ALETLERİ (HASSAS TERAZİ) BEYANI için tıklayınız. (LÜTFEN 2 NÜSHA TESLİM EDİNİZ)

KÜTLE SETLERİ MUAYENE VE DAMGALAMA İŞLEMLERİ

Kütle setlerinin muayene ve damgalama işlemleri Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nce yapılacaktır.

1-Gerekli işlemleri ODAMIZ ARACALIĞI ile yapmak isteyen meslektaşlarımız;

17 Şubat 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar;

Ek'te bulunan beyanı (beyan için tıklayınız) iki (2) nüsha doldurup 2017 yılı muayene ve damga ücreti olan 52,40 TL'yi aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırmaları, beyanname ve ödeme dekontunu 17 Şubat 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar oda sekretaryalarına iletmeleri gerekmektedir.

T.C. Ziraat Bankası Antalya Şubesi
IBAN NO: (TR 5000 0100 0036 0000 1000 5062)
Hesap adı: Antalya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü

Dekontların açıklamalar kısmına eczane adı ve eczanenin bulunduğu ilçe adının yazılması gerekmektedir.

*Kütle Setlerinin muayene ve damga işlemleri Antalya Merkezde Meltem Şube'de, Manavgat ve Alanya Temsilciliklerimizde toplu olarak yapılacak olup, işlemler için takvim oda sitesinde daha sonra duyurulacaktır.

2-Kütle setlerinin muayene ve damga işlemlerini BİREYSEL yaptırmak isteyen meslektaşlarımız;

Ekteki beyannameyi iki (2) nüsha doldurup (beyanname için tıklayınız), muayene ve damga ücreti olan 52,40 TL'yi aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırmaları, beyanname, dekont ve gram takımları ile 28 Şubat 2017 tarihi mesai bitimine kadar Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.

Not: İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne beyanname ve ödeme dekontu birlikte gram takımı da gönderilecektir.

T.C. Ziraat Bankası Antalya Şubesi
IBAN NO: (TR 5000 0100 0036 0000 1000 5062)
Hesap adı: Antalya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü

Dekontların açıklamalar kısmına eczane adı ve eczanenin bulunduğu ilçe adının yazılması gerekmektedir.

3-Kütle setlerinin damgalama işlemini ECZANESİNDE yaptırmak isteyen meslektaşlarımız ise,

Ek'teki beyannameyi iki (2) nüsha doldurup (beyanname için tıklayınız) , muayene ve damga ücreti olan 52,40 TL'yi

T.C. Ziraat Bankası Antalya Şubesi
IBAN NO: (TR 5000 0100 0036 0000 1000 5062)
Hesap adı: Antalya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü

ve yerinde muayene ücreti olan Merkez için 32,90 TL'yi , ilçeler için ise 43,80 TL'yi

Ziraat Bankası Şarampol Şubesi
IBAN NO: (TR 0900 0100 0595 3671 6266 5003)
Hesap Adı: Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

hesabına yatırmaları, beyanname ve dekont ile 28 Şubat 2017 tarihi mesai bitimine kadar Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'ne BİREYSEL OLARAK başvurmaları gerekmektedir.

Dekontların açıklamalar kısmına eczane adı ve eczanenin bulunduğu ilçe adının yazılması gerekmektedir.

Not: İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne beyanname ve ödeme dekontu (gram takım gönderilmeyecek) gönderilecektir.

UYARI: Beyanname (dilekçe) vermeyen işyeri terazisi damgasız sayılacağından 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/C maddesi gereğince her ölçü aleti için 1.834,00.-TL idari para cezası uygulanacaktır.