Makale Tarihi: 8.02.2019
Görüntülenme: 1441

Hassas Terazi ve Gram Takımları Kalibrasyon ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında

Bilindiği üzere İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından eczanelerimizde yapılan rutin denetimlerde terazilerin ve kütle setlerinin muayene ve kalibrasyon işlemlerinin de tamamlanmış olması; yeni temin edilmiş ise ilgili faturaların ibraz edilmesi; mevcutta bulunanlar için ise muayene ve/veya kalibrasyon evraklarının bulundurulması talep edilmektedir.

Ayrıca 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği tartı aletlerinin şubat ayı sonuna kadar muayene ve kalibrasyonlarının yaptırılması, aksi takdirde İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nce idari para cezası uygulanacağı ( 2.600,00 TL) ilgili idare tarafından duyurulmuştur.

*Eczanelerde majistral ilaç yapımında kullanılan 2. Sınıf Otomatik Olmayan Tartı Aletlerinin periyodik muayeneleri ve belgelendirme işlemleri Antalya ili için tek yetkili firma olan Özmen Kalibrasyon tarafından yapılacaktır.

*Kütle setlerinin periyodik muayeneleri ve belgelendirme işlemleri ise Antalya Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

HASSAS TERAZİ (TARTI ALETLERİ) MUAYENE VE BELGELENDİRME İŞLEMLERİ

Eczanelerimizde kullandığımız 2019 yılı içinde muayene süresi dolan veya dolacak tüm tartı aletleri için 3516 Sayılı Kanun gereği 16 Şubat 2019 Cumartesi günü mesai bitimine kadar tartı aletleri beyanı başvurusu yapılması gerekmektedir. Beyanname Özmen Kalibrasyon tarafından eczanede doldurulup Özmen Kalibrasyon yetkilisi tarafından teslim alınacaktır.

2.Sınıf otomatik olmayan Tartı Aletlerinin Periyodik muayene ve belgelendirme işlemleri için muayene ve damgalama ücreti 26.12.2018 tarihli resmi gazetede KDV dahil 80,71 TL olarak yayınlanmıştır. Bu bedel yapılan işlem esnasında Özmen Kalibrasyon yetkililerince eczanede (NAKİT) tahsil edilecek ve faturası eczanelerimize teslim edilecektir.(bu işlem için eczacı odası yada bankaya herhangi bir ücret yatırılmayacaktır.)

Terazilerin kalibrasyonu beyannameler toplandıktan sonraki oluşturulacak takvime göre Özmen Kalibrasyon tarafından eczanelerinizde yapılacaktır.

NOT: 2018 yılı ve sonrası hassas terazi alan veya 2018 yılında kalibrasyon yaptıran meslektaşlarımızın bu yıl için kalibrasyon işlemi yaptırmalarına gerek yoktur. (Kalibrasyon işlemleri 2 yılda bir yapılmaktadır. Lütfen hassas terazinizin evraklarının güncel olduğunu kontrol ediniz.)

GRAM TAKIMLARI (KÜTLE SETLERİ) MUAYENE VE DAMGALAMA İŞLEMLERİ

Kütle setlerinin muayene ve damgalama işlemleri Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nce yapılacaktır.

1-Kalibrasyon işlemlerini ODAMIZ ARACILIĞI ile yaptırmak isteyen meslektaşlarımız; (74.20 TL )

Oda personelimiz tarafından eczanelerden ücret tahsil edilecek ve gram takımlarının kalibrasyonu tamamlandıktan sonra kalibrasyon belgesi ve dekont eczacıya teslim edilecektir.

*Kütle Setlerinin muayene ve damga işlemleri Antalya Merkezde Perge Şube'de, Manavgat ve Alanya Temsilciliklerimizde toplu olarak yapılacak olup, diğer ilçeler için ise Oda personelimiz tarafından toplanıp merkezde yaptırılacaktır.

2-Kütle setlerinin damgalama işlemini ECZANESİNDE yaptırmak isteyen meslektaşlarımız ise, ( 74,20 + 55,10=129,30 TL)

Ek'teki beyannameyi iki (2) nüsha doldurup (beyanname için tıklayınız) , muayene ve damga ücreti olan 74.20 TL'yi

T.C. Ziraat Bankası Antalya Şubesi
IBAN NO: (TR 5000 0100 0036 0000 1000 5062)
Hesap adı: Antalya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü

ve yerinde muayene ücreti olan Merkez ve ilçeler için 55,10 TL.yi,

Ziraat Bankası Şarampol Şubesi
IBAN NO: (TR 5000 0100 0036 0000 1000 5062 )
Hesap Adı: Antalya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü

hesabına yatırmaları, beyanname ve dekont ile 28 Şubat 2019 tarihi mesai bitimine kadar Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'ne BİREYSEL OLARAK başvurmaları gerekmektedir.

Dekontların açıklamalar kısmına eczane adı ve eczanenin bulunduğu ilçe adının yazılması gerekmektedir. İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne beyanname ve ödeme dekontu gönderilecektir. (gram takımı gönderilmeyecektir.)

ÖNEMLİ NOT:

1. 2018 yılı ve sonrası M sınıfı gram takımı alan veya 2018 yılında kalibrasyon yaptıran meslektaşlarımızın bu yıl için kalibrasyon işlemi yaptırmalarına gerek yoktur. (Kalibrasyon işlemleri 2 yılda bir yapılmaktadır. Lütfen gram takımlarınızın M sınıfı (M damgalı) ve evraklarının güncel olduğunu kontrol ediniz.)

2. 2016 yılı ve daha öncesine ait belgeleri bulunan meslektaşlarımız için kalibrasyon işlemi yapılamamakta olup, kütle seti 160 TL., Hassas Terazi ise 380 TL.olarak Odamızdan ön sipariş ile temin edilebilmektedir.