Makale Tarihi: 1.12.2015
Görüntülenme: 1247

HASTANELERCE TEMİNİ ZORUNLU KEMOTERAPİ İLAÇLARI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun web sayfasında 26.11.2015 tarihinde, Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Hakkında bir duyuru yayımlanmış olup,

Duyuruda; “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 72 nci maddesi gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun 11.11.2015 tarihinde yapılan toplantısı ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.1.2 Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi” başlıklı maddesinin üçüncü fıkrasında 01.12.2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.