Makale Tarihi: 15.09.2014
Görüntülenme: 861

İKİNCİ ECZACI OLARAK ÇALIŞMAK ÜZERE BAŞVURUDA BULUNMAK İSTEYEN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

Bilindiği gibi, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik ile, ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu durumlar tanımlanmıştır.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’te “İkinci eczacı: Serbest eczanelerde, eczanenin sahip ve mesul müdürü olan eczacının yanında reçete sayısı ve/veya ciro gibi kriterlere göre çalıştırılması zorunlu olan veya isteğe bağlı olarak bu kriterlere tâbi olmaksızın da çalışabilecek eczacı veya eczacılar” şeklinde tanımlanmıştır. 
Aynı yönetmelikte, İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar aşağıdaki şekildedir: