Makale Tarihi: 13.10.2018
Görüntülenme: 1784

İnsülin Kalem İğne Uçları Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere Sağlık Uygulama tebliği'nin 3.3.5 numaralı “Enjektör bedelleri” başlıklı maddesinde;

(1) Ayaktan tedavide reçeteye yazılan enjektabl ilaç adedine ve ml'sine uygun enjektör bedeli Kurumca belirlenen bedel üzerinden ödenir.

(2) İnsülin kalem iğne uçları bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde bedeli Kuramca karşılanır” hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda insülin kalem iğne uçlarının reçete edilmesinde aynı reçetede insülin yazılma şartı bulunmamakla birlikte Medula sisteminde hastanın geçmiş 6 aylık dönemde insülini olup olmadığının kontrolü yapılarak ödemesi yapılmaktadır.

İnsülin İğne Ucu reçeteleri karşılarken bu hususa dikkat etmeniz önemle duyurulur.

Eki: Kurum Yazısı