Makale Tarihi: 9.03.2022
Görüntülenme: 1429

IŞIKLI NÖBET LEVHALARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Temsilciliğimize iletilen şikayetler ve yapılan kontrollerde, Günlük nöbet listelerinin takibinin düzgün yapılmadığı, listelerin hiç asılmaması, bir önceki günün listelerinin panoda kalması ya da yanlış listelerin asılması gibi hataların yapılmasından dolayı hastalarımızın mağdur olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bazı eczanelerimizin ışıklı nöbet levhasının olmadığı ve günlük nöbet listelerini asmadıkları, nöbet listelerini assalar bile eczane vitrinlerine ışıklandırma olmadan astıkları görülmüştür.

12/04/2014 tarihli 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında yönetmeliğin “Nöbetçi Eczane Levhası” başlıklı 26. Maddesinin 1.fıkrasında yer alan “(1) Eczanelerin, kapalı olsalar dahi, nöbetçi eczanelerin adı, adresi ve telefon bilgilerini dışarıdan görülebilir, kolayca okunabilir şekilde ışıklandırılmış veya dijital ortamda ilân etmeleri gerekmektedir.” hükmü ile nöbetçi eczanelerin ne şekilde ilan edileceği düzenlenmiştir.

Işıklı Nöbet Levhası olmayan eczanelerimizin eksiklerini biran önce tamamlamaları gerekmektedir. Yapılacak olan kontrollerde ışıklı nöbet levhası bulundurmayan eczaneler hakkında tutanak tutulacak olup, İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verilecektir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Not: Işıklı E-Logoları sürekli açık yada yanıp-söner şekilde bırakmalarından dolayı hasta yanılmaları yaşanmaktadır.E-Logonun eczanelerin,açık kaldığı zamanda yanması,gece nöbetleri esnasında yanıp sönmesi,kapalı olduğu zamanlarda ise kesinlikle yanmaması gerekmektedir.