Makale Tarihi: 5.08.2017
Görüntülenme: 1624

Kayıt Onay Belgesi Hakkındaki Danıştay Kararı

Hatırlanacağı üzere; Antalya Valiliği'nin 08.06.2015 tarih ve 50904 sayılı yazısıyla, Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü vasıtasıyla gıda takviyesi ürünlerin eczanelerce satılabilmesi için İşletme Kayıt Belgesi alınmasına ilişkin işlemi hakkında, Antalya Valiliği aleyhine Antalya 2.İdare Mahkemesine açtığımız dava kabul edilmiş ve mahkeme İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yapmış olduğu işlemi hukuka uygun bulmamış ve ilgili işlemi iptal etmiştir.

Antalya Valiliği bu kararı temyiz etmiş, Antalya 2.İdare Mahkemesinin vermiş olduğu kararın hukuka ve usule uygun olduğunu ve kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varan Danıştay 15.Dairesi ise temyiz istemini reddetmiş ve Antalya 2.İdare Mahkemesinin kararını ONAMIŞ bulunmaktadır.

Bu kararla eczanelerin sahip olduğu ruhsat ile faaliyetlerine devam edeceği ve başkaca bir kurumdan kayıt veya onay belgesi alma gerekliliklerinin olmadığı yüksek yargı tarafından tescillenmiştir.

İlgili kararlar ekte bilgilerinize sunulmuş olup konunun taraflarına da ayrıca bir üst yazıyla iletilmiştir.

Gerek yaptığımız bilgilendirme toplantıları ile bu konuda tam bir dayanışma örneği gösteren meslektaşlarımıza, gerekse de oda hukuk müşavirliğinde görev yapan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür eder, mesleğimizi layıkıyla yapabilmek adına her platformda çalışmalarımızı sürdüreceğimizi bilgilerinize sunarız.

ANTALYA ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU

Konuya İlişkin Bölge İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız.

Danıştay Kararı için tıklayınız.