Makale Tarihi: 6.08.2014
Görüntülenme: 1014

KONTROLE TABI İLAÇLAR ILE MOR VE TURUNCU REÇETEYE YAZILAN İLAÇLAR HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize Afyon Eczacı Odası tarafından iletilen 26.06.2014 tarih ve 2014/300 sayılı yazı ile, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri ile kontrole tabi ilaçlar ve kan ürünü ilaçları konusundaki uygulamalarda görüş ayrılığı yaşandığı bildirilmekte olup, aşağıda belirtilen üç konuyla ilgili resmi bilgi istenmekte idi.